Français        Deutsche        Suomi        Español        Português        Vlaams        Nederlands        中国        Italiano        עברית

Hrvaščina        Lietuvių        English        Español de América Latina        Malay        Shqiptar        Slovenščina        عربي

 

Bezpečnostní informace

BLM800

 

Společnost Kenwood uskutečňuje dobrovolný nápravný akční plán, který se týká mixéru Blend-X Pro, (předmětem stažení je pouze typ BLM80). Společnost Kenwood zjistila, že existuje možnost, že dojde k rozbití spodní čepele, což může představovat pro spotřebitele nebezpečí vzniku tržné rány nebo nebezpečí požití. Výrobky, kterých se toto stažení týká, mají datové kódy od 14x01 do 15x22 („x” je písmeno, například 14T01).

Pomocí následujících kroků zjistíte, zda máte jednotku vyžadující nápravu:

1. Prosíme, abyste si zkontrolovali a zaznamenali datový kód, který naleznete na štítku umístěném na spodní straně výrobku.

 

Výrobní štítek naleznete na spodní straně tohoto výrobku a je na něm uveden typ BLM80 a datový kód od 14x01 do 15x22

 
 

2. Zkontrolujte si, prosím, zda je na čepelích mixéru laserem vyryté označení uvedené níže:

Ano

Ne

 
 

3. Vyžaduje váš výrobek nápravu?

Nachází se na čepelích výrobku identifikační označení?

Odeslat